Klachten

Bij Gijs Fysiotherapie proberen we iedere dag weer om goede zorg aan elke patiënt te geven. Mocht het zo zijn dat je toch niet tevreden bent over de behandeling, dan horen wij graag hoe we dit samen op kunnen lossen. Je kunt hiervoor gebruik maken van de klachtenregeling. Je hebt de volgende mogelijkheden:

Overleg met je behandelend fysiotherapeut
Heb je een klacht over de behandeling van je fysiotherapeut, probeer deze dan eerst met de behandelende fysiotherapeut te bespreken. Eventueel kunnen wij vragen een andere fysiotherapeut van de praktijk bij dit gesprek aanwezig te zijn.

Overleg met de eigenaar van de praktijk
Als de klacht niet goed opgelost kan worden door een gesprek met je behandelend fysiotherapeut, dan kun je contact opnemen met de eigenaar van de praktijk. Het doel is tot een oplossing te komen waar patiënt en behandelend therapeut tevreden mee zijn. Is de behandelend therapeut ook de eigenaar van de praktijk, dan betrekken wij een andere fysiotherapeut van de praktijk bij dit gesprek.

Schriftelijke klacht (al dan niet anoniem)
Het is mogelijk om schriftelijk (eventueel anoniem) een klacht in te dienen, door een brief bij de receptie van het Life Fit Centre achter te laten t.a.v. Praktijk Gijs Fysiotherapie, t.a.v. Gijs Bezemer. Wij verzoeken je vriendelijk om in de brief het volgende aan te geven: wat is je klacht, waar ben je ontevreden over? Welke verbetering of verandering zie jij voor je, om de klacht in de toekomst te voorkomen? Eventueel de naam van de persoon waar je klacht over gaat. 

De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Als na de genoemde stappen je klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan bestaat de mogelijkheid om dit te melden bij de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten, het KNGF. De procedure hiervoor kun je vinden op www.defysiotherapeut.com